خیابان جنگلده علی آبادکتول

  • استان / شهر

    گلستان - علی آبادکتول

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان جنگلده نزدیک مسجد سیدالشهدا می باشد.