میدان چهارشیر اهواز

  • استان / شهر

    خوزستان - اهواز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان چهارشیر اهواز از چهار مجسمه سنگی شیر که نشسته و رو به چهار ورودی شهر(ورودی‌های قدیمی شهر) هستند واقع شده و در تاریخ 81/10/10  به شماره ثبت 7040 در فهرست آثار ملی ثبت شده که امروزه نام آن به نام شهید بندر تغییر کرده ولی همچنان مردم اهواز آن را با نام چهار شیر یاد می کنند و می‌شناسند.