بیمارستان گلستان اهواز

  • استان / شهر

    خوزستان - اهواز

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان گلستان اهواز در منطقه گلستان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1336 تأسیس و در حال حاضر ۴۲۶ تخت دایر دارد.