بیمارستان امام خمینی آباده

  • استان / شهر

    فارس - آباده

  • دسته بندی

    بیمارستان

سال ساخت بیمارستان آباده 1350 سال بهره برداری بیمارستان 1355سال اتمام ساختمان جدید 1394 بخش های بیمارستان: داخلی ، مامایی ، اطفال ، جراحی زنان و زایمان ، CCU ، ICU ، بخش نوزادان و NICU ، فیزیوتراپی ، جراحی عمومی ( گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب ، مجاری اداری ، جراحی عمومی ، جراحی چشم ) و بخش های جانبی : تست ورزش ، سونوگرافی ، ماموگرافی ، سی تی اسکن ، اکو کاردیوگرافی ،  تست شنوایی سنجی  ، اسپیرومتری ، آندوسکوپی ، فیزیوتراپی