• استان / شهر

    خوزستان - آبادان

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه بین‌المللی شهر آبادان جزو اولین فرودگاه های ایران است که در سال 1320به همت شرکت ملی نفت و به دلیل وجود پالایشگاه نفت آبادان احداث شد و با رونق گرفتن شهر آبادان و خرمشهر این فرودگاه نیز توسعه یافت تا جایی که نخستین پروازهای خارجی از مهرآباد و سپس آبادان در نیمه دوم سال 1328 آغاز شد.این فرودگاه در ضلع شرقی شهر آبادان در زمینی به مساحت 372/66 هکتار قرار دارد.