بیمارستان شهید بهشتی آبادان

  • استان / شهر

    خوزستان - آبادان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شهید بهشتی آبادان  تعداد تخت فعال : ۱۱۰ تخت بخش های بستری : اورژانس-مغزو اعصاب -داخلی -اطفال -ccu-ICU-جراحی زنان و زایمان -نوزادان -ارتوپدی -جراحی عمومی -ارولوژ-ENT-جراح مغزو اعصاب -چشم -پست پارتوم می باشد.