• استان / شهر

    خوزستان - آبادان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما رکس در خیابان شهرداری می باشد.