بیمارستان امام حسین زنجان

  • استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين مركز وابسته به مديريت درمان تامين استان زنجان در شمال غربي شهر زنجان در زميني به مساحت ۱۰ هكتار و با زيربناي ۸۲۰۰ مترمربع و ۱۰۰ تخت بستري احداث شده است. بيمارستان امام حسين از مردادماه ۱۳۷۹ بطور رسمي فعاليت خود را آغاز كرده و در دو بخش سرپائي و بستري در خدمت بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجعين مي باشد.