بازار زنجان زنجان

  • استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    مرکز خرید

بازار زنجان طويل‌ترين بازار ايران مي باشد که از سوي غرب و شرق گسترده شده، بدين ترتیب بازار پائين و بازار بالا تقسيم و نامگذاري شده است. طبق اسناد و متون تاريخي ساخت آن در سال 1205ه.ق در دوران حكومت آقامحمدخان قاجار آغاز و به سال 1213ه.ق مقارن با حكومت فتحعلي شاه قاجار پايان پذيرفته است.