back-image-blur back-image

امامزاده سید ابراهیم زنجان

  • استان / شهر

    زنجان - زنجان

  • دسته بندی

    جاذبه زیارتی

امامزاده سید ابراهیم یکی از معتبرترین بقعه ها در  شهر زنجان می باشد که در قبرستان منتهی الیه سمت شرق قدیم شهر، کنار دیوار حصار شهر قرارگرفته است. سید ابراهیم بنا به روایتی از خاندان امام موسی بن جعفر می باشد و دیگر علما  ایشان را از ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن العباس بن علي (ع) می‌دانند که در اوایل قرن سوم هجری در زمان حکمرانی خلیفه عباسی در 3 کیلومتری جنوب شهر زنجان در جنگ شهید شد. قبرستان نام برده  به دبستان، دبیرستان و قسمتی دیگر به خیابان صدرجهان تبدیل شده است.