بیمارستان امام رضا سیرجان

  • استان / شهر

    كرمان - سیرجان

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين مركز درماني یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی استان کرمان می باشد. این بیمارستان در زمینی به مساحت ۸ هکتار توسط خیر بزرگوار مرحوم جناب آقای دکتر حاج علی صادقی در دهه ۶۰ خریداری شده است و با همت این بزرگوار در سال ۱۳۶۳ ابتدا با بخش‌های داخلی و اطفال تاسیس و راه اندازی شده است که در حال حاضر بخش‌های زیادی به آن افزوده شده است.