بیمارستان هاجر شهرکرد

  • استان / شهر

    چهارمحال و بختياري - شهرکرد

  • دسته بندی

    بیمارستان

تعداد تخت اولیه بیمارستان هاجر 128 عدد و شامل بخش‌های زنان، جراحی زنان و داخلی زنان بوده است. با افزایش تخت های بیمارستان به 220 تخت و انتقال بیمارستان اطفال علی اصغر (ع) به بیمارستان هاجر و از سال 1377 با انتقال بخش های داخلی مردان، روانپزشکی، قلب و نوزادان از بیمارستان آیت الله کاشانی به هاجر تعداد تخت های فعال به 240 و از سال 79 به 322 تخت افزایش یافت و در حال حاضر بیمارستان با 348 تخت فعال و بیش از 30 بخش و واحد به مراجعین و بیماران خدمت رسانی انجام می دهد.