عمات مشیر دیوان سنندج

  • استان / شهر

    كردستان - سنندج

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

عمارت مشیردیوان در خیابان شهدا واقع شده است که شامل هفت حیاط با فضاهای مرتبط و یك حمام خصوصی در داخل مجموعه است.هر یك از حیاط ها نیز دارای آبنمایی میباشند.عمارت توسط میرزا یوسف مشیردیوان در عصر قاجاریه ساخته شده است و زیباترین ایوان با طرح كلاه فرنگی در سنندج متعلق به بنای این عمارت است.