خیابان باهنر رفسنجان

  • استان / شهر

    كرمان - رفسنجان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان باهنر نزدیک بانک ملت و قنادی می باشد.