خیابان دانشگاه نور

  • استان / شهر

    مازندران - نور

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان دانشگاه نزدیک دانشگاه آزاد و بلوار پژوهش می باشد.