بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب

  • استان / شهر

    هرمزگان - میناب

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان حضرت ابوالفضل بیمارستان تازه تاسیس شامل 96 تخت مصوب، در محیطی به وسعت 20هکتار ساخته شد، که زیربنای آن 11000 مترمربع می باشد. ضمنا با ساخته شدن بخش های اورژانس و زنان و زایمان در محل جدید کنونی وسعت بیمارستان به 13000 متر مربع رسید. و تعداد تختهای آن به 220 تخت افزایش یافت البته در حال حاضر تعداد تختهای مصوب آن 110 تخت می باشد.