back-image-blur back-image

نارین قلعه (نارنج قلعه ) میبد

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    يزد - میبد

  • دسته بندی

    جاذبه‌های تاریخی

نارین‌قلعه (نارنج‌قلعه)مهمترین بناى تاریخى شهرستان میبد است.این قلعه از بناهاى دوره اشکانی و قبل از اسلام است که در دوران مظفریان تعمیراتى در آن صورت گرفته است.اطراف قلعه خندقی وجود دارد.مساحت این قلعهٔ هفت‌‌طبقه ، سه هکتار و داراى برج و بارو و دربندهاى متعدد ی است.این قلعه بالاى تپه‌اى مسلط بر شهر میبد قرار دارد.پنج متر قطر پایین‌ترین حصار قلعه که قسمت بزرگى از آبادى میبد را در بر مى‌گرفت و در بعضى قسمت‌ها به بیست متر میرسیده است.قلعه چهار برج گرد بلند دارد.نارنج‌قلعه داراى اتاق‌هاى متعددى بوده که در حال حاضر قسمت‌هایى از این اتاقک‌هاى کوچک تودرتو،باقیمانده است و بسیارى از آنها نیز به علت قرار گرفتن در طبقات پایین و ریختن آوار راهروها هنوز کشف نشده است.اعتقاد مردم محل بر این است که بناى این قلعه مربوط به دوران سلیمان پیغمبرمیباشد.