خیابان بایوه مریوان

  • استان / شهر

    كردستان - مریوان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان بایوه نزدیک اداره پست و پارک ملت می باشد.