کتابخانه عمومی علامه طباطبایی محلات

  • استان / شهر

    مركزي - محلات

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی محلی برای دریافت همه نوع کتاب و مطالعه در محیطی آرام می باشد.