back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    فارس - لار

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما آزادی، تنها سینمای موجود در لارستان نیاز به تعمیر و تجهیز دارد.این سینما با ظرفیت ۷۰۰ نفرمی باشد.