back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    البرز - کرج

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

کاخ مروارید نام بنایی از زمان پهلوی است که در مهرشهر کرج قرار دارد. این بنا توسط شخصی به نام وسلی پیترز و بنیاد فرانک لوید رایت طراحی و ساخته شد.