back-image-blur back-image

به شهر قزوین و رزرو هتل های قزوین خوش آمدید!

مقصد مورد نظر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل ۳ ستاره سنتی خانه بهروزی قزوین
هتل ۳ ستاره مرمر قزوین
هتل ۴ ستاره ایرانیان قزوین
هتل ایرانیان قزوین

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل ایرانیان قزوین

شروع قیمت از ۵۵۷,۰۰۰ تومان

هتل مرمر قزوین

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل مرمر قزوین

شروع قیمت از ۵۶۰,۰۰۰ تومان

هتل البرز قزوین

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل البرز قزوین

شروع قیمت از ۳۸۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سینا قزوین

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان سینا قزوین

شروع قیمت از ۳۸۶,۰۰۰ تومان

هتل مینو قزوین

تخفیف رزرو تا

٪15

هتل مینو قزوین

شروع قیمت از ۳۴۸,۵۰۰ تومان

هتل راژیا قزوین

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل راژیا قزوین

شروع قیمت از ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل میرعماد قزوین

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل میرعماد قزوین

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل سفیر قزوین

تخفیف رزرو تا

٪31

هتل سفیر قزوین

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیر ابریشم قزوین

تخفیف رزرو تا

٪16

مهمانپذیر ابریشم قزوین

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل سنتی خانه بهروزی قزوین

درحال بروزرسانی قیمت

هتل نویذر قزوین

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل نویذر قزوین

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی ارغوان قزوین

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ارغوان قزوین

شروع قیمت از ۸۳۵,۰۰۰ تومان

هتل کوروش قزوین

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل کوروش قزوین

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان