خیابان شهرداری فیروزآباد

  • استان / شهر

    فارس - فیروزآباد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهرداری نزدیک مساجد و میدان امام و بارک ولیعصر می باشد.