back-image-blur back-image

امامزاده پیر مراد استهبان

  • استان / شهر

    فارس - استهبان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

امامزاده پیرمراد یکی از نقاط تاریخی مذهبی شهر استهبان است. امامزاده محمد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر معروف به پیرمراد است. این امامزاده در باختر استهبان و به فاصله ۱۰۰۰ قدمی از مرکز شهر قرار دارد.