back-image-blur back-image

حمام علیقلی آقا اصفهان

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

یکی از گرمابه های قدیمی و تاریخی اصفهان، متعلق به دوره صفوی حمام علیقلی آقا در خیابان بید آباد می باشد. این بنا تاریخی با وسعت 1200 مترمربع به نام بانی آن که یکی از درباریان پادشاهان آن دوره بوده، شهرت یافته است.این بنا تاریخی که از بزرگترین حمام های اصفهان بوده در سال 1384 تغییر کاربری داده است و به عنوان موزه مردم شناسی مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد. حمام علیقلی آقا در سال 1322 به ثبت آثار تاریخی ملی رسیده است.