back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

باغ بزرگ گل ها یکی از نقاط دیدنی اصفهان در میدان بزرگمهر، ابتدای خیابان سلمان فارسی در مجاورت رودخانه زاینده رود واقع گردیده است. این جاذبه وصف ناپذیر در دهه 70 تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفته است. باغ گل های اصفهان با کاربری چندگانه تفریحی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی دارای قسمت های مختلف از قبیل پاویون ورودی، باغ صخره ای، آبشار باغ، محوطه مخصوص کودکان، محوطه باغ، باغ گیاهان دارویی و خوراکی، آب نماها با عناصر معماری سنتی و مدرن می باشد.