بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

  • استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بخش های درمانگاهی: مامایی -درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه بیهوشی و درد-درمانگاه پوست-روماتولوژی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه عفونی-درمانگاه اطفال-فیزیوتراپی مثانه -درمانگاه نازایی خانمها -درمانگاه ناباروری آقایان -درمانگاه غدد می باشد.