خیابان چهارباغ اصفهان

  • استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

خیابان طویل و عریض چهارباغ عباسی یکی از خیابان های تاریخی و اصلی شهر اصفهان می باشد که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار گرفته است، به طوری که این پل مشهور این خیابان را به دو قسمت چهارباغ بالا و چهارباغ پایین تقسیم کرده و به نوعی راه ارتباطی آن بوده است. خیابان چهارباغ که از میدان شهدا در شمال شروع و پس از عبور از زاینده رود به دروازه شیراز اصفهان در دامنه کوه صفه در جنوب ختم میشود، در زمان صفویه احداث گردیده و هم رویکرد مدرن و هم نوعی توجه اساسی به نیازهای انسان شهرنشین آن زمان را داشته است.