بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

  • استان / شهر

    بوشهر - بوشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان سلمان فارسی، بیمارستانی است درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی با ۲۰۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۵ شمسی راه اندازی و بعد از دو سال به ۱۳۲ تخت فعال تبدیل گردید. این بیمارستان دارای درجه یک ارزشیابی بیمارستانی است.