• استان / شهر

    بوشهر - بوشهر

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه  بوشهر که اولین پروازهای بین المللی در آن با هواپیمای کوچک شکل می گرفت، از سال 1298 هجری شمسی احداث و فعال شده است و امروز به صورت یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های مشترک نظامی – بازرگانی درآمده است و در طول این چند سال همواره  فعال و بهترین مسیر و کریدور هوائی غرب به جنوب شرقی آسیا بوده و در راستای پذیرش پروازها و تامین سلامت و بی خطری آن‌ها و با بهره گیری از سیستم ها  و امکانات پیشرفته ناوبری هوایی از توان بسیار بالائی برخوردار می باشد.