نام شهر یا تفریح

بلیط تفریحات کیش

اتوبوس هاپ آن هاپ آف کیش

hopon hopoff

از تومان280,000 تومان

اجاره پدل برد در کیش

paddle board

از تومان550,000 تومان

اجاره لیموزین کیش

limousine

از تومان2,725,000 تومان

اجاره یات اختصاصی در کیش

Eghamat 24

از تومان6,500,000 تومان

بازی مرکب

Eghamat 24

از تومان185,000 تومان

بلیط فلای بورد کیش با تخفیف

fly board

از تومان872,000 تومان

بلیط اسکوتر زیر دریایی کیش

underwater scooter

از تومان874,000 تومان

بلیط اسکی روی آب کیش

water skiing

از تومان654,000 تومان

بلیط اسنورکلینگ در کیش

snorkeling

از تومان650,000 تومان

بلیط بانجی جامپینگ کیش

bungee jumping

از تومان1,100,000 تومان

بلیط بانجی شوتینگ کیش

bungee shooting

از تومان320,000 تومان

بلیط پاراسل کیش

parasale

از تومان654,000 تومان

بلیط پارک آبی کیش

ocean park

از تومان1,200,000 تومان

بلیط پارک دلفین های کیش

kish dolfinarium

از تومان850,000 تومان

بلیط تخفیف دار بنانا کیش

banana boat

از تومان196,000 تومان

محصول بیشتری برای نمایش وجود ندارد