• استان / شهر

    هرمزگان - قشم

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

جزیره کوچک هرمز واقع در خلیج فارس با مساحت 42 کیلومترمربع و ارتفاع 186 متر از سطح دریا در اطراف قشم واقع گردیده است. سطح این جزیره بیضی شکل مشهور به کلید خلیج فارس با طول 7 کیلومتر و عرض 7.6 کیلومتر با طبقات رسوبی و آتشفشانی پوشانده و اطراف آن جلگه های پست و هموار قرار گرفته است. در این جزیره معادن خاک سرخ و نمک سفید، موزه آثار بین المللی دکتر احمد نادعلیان و قلعه پرتغالی ها نیز شهرت دارد. در جزیره هرمز به دلیل داشتن خاک نمکی و شور بودن آب جزیره، هیچ نوع مرتع و گیاهی رویش ندارد.