مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلژئو پارک قشم

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل ژئو پارک قشم

شروع قیمت از 580,000 تومان

هتلخلیج فارس قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل خلیج فارس قشم

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتلنخل زرین قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل نخل زرین قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلریحان قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل ریحان قشم

شروع قیمت از 470,000 تومان

هتلشمس قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل شمس قشم

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلبهشت قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل بهشت قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلمارینا2 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل مارینا2 قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتلپرشین گلف قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل پرشین گلف قشم

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتلکیمیا 4 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل کیمیا 4 قشم

شروع قیمت از 448,000 تومان

هتلکیمیا 3 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل کیمیا 3 قشم

شروع قیمت از 285,000 تومان

هتلمارینا 1 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل مارینا 1 قشم

شروع قیمت از 387,000 تومان

هتلالوند 1 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل الوند 1 قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتلالوند 2 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل الوند 2 قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتلسینگو قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل سینگو قشم

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتلسما قشم

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل سما قشم

شروع قیمت از 308,000 تومان

هتلسان سیتی قشم

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل سان سیتی قشم

شروع قیمت از 750,000 تومان

هتلآرام قشم

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل آرام قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتلآلاله مرکزی قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آلاله مرکزی قشم

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلآرمان قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آرمان قشم

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتلپارک قشم

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل پارک قشم

شروع قیمت از 200,000 تومان