• استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

یکی از پل های تاریخی بنا شده بر روی رودخانه زاینده رود در انتهای جنوبی خیابان خواجو اصفهان، پل خواجو می باشد. این پل در شرق سی و سه پل با نام های دیگر از جمله پل شاه، پل بابا رکن الدین و پل حسن بیگ نیز معروف بوده است. پل خواجو متعلق به دوره صفوی با 133 متر طول و 12 متر عرض، دارای 24 دهانه می باشد.پل خواجو از لحاظ معماری و تزئینات و کاشی کاری بی اندازه زیبا و یکی از مشهورترین پل های زاینده رود محسوب میشود. این پل در سال 1310 به ثبت آثار تاریخی ملی رسیده است.