مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل اسپیناس پالاس تهران
هتل اسپیناس خلیج
هتل مروارید تهران
هتل آزادی تهران
هتل هما تهران

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل هما تهران

شروع قیمت از ۴۱۴,۰۰۰ تومان

هتل اسپیناس پالاس تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل اسپیناس پالاس تهران

شروع قیمت از ۷۸۲,۰۰۰ تومان

هتل استقلال تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل استقلال تهران

شروع قیمت از ۶۲۰,۰۰۰ تومان

هتل لاله تهران

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل لاله تهران

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪52

هتل آزادی تهران

شروع قیمت از ۹۸۰,۰۰۰ تومان

هتل اسپیناس تهران

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل اسپیناس تهران

شروع قیمت از ۵۷۵,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪35

هتل انقلاب تهران

شروع قیمت از ۴۴۸,۰۰۰ تومان

هتل ویستریا تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل ویستریا تهران

شروع قیمت از ۶۲۹,۰۰۰ تومان

هتل اوین تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل اوین تهران

شروع قیمت از ۴۹۷,۰۰۰ تومان

هتل پرشین پلازا تهران

تخفیف رزرو تا

٪49

هتل پرشین پلازا تهران

شروع قیمت از ۳۹۸,۰۰۰ تومان

هتل آتانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آتانا تهران

شروع قیمت از ۴۲۹,۰۰۰ تومان

هتل نووتل تهران

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل نووتل تهران

شروع قیمت از ۳۷۴,۰۰۰ تومان

هتل کوثر تهران

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل کوثر تهران

شروع قیمت از ۵۳۲,۰۰۰ تومان

هتل ایبیس (اکسیس) تهران

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل ایبیس (اکسیس) تهران

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل مروارید تهران

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل مروارید تهران

شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان

هتل شهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل شهر تهران

شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان

هتل هويزه تهران

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل هويزه تهران

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پاریز تهران

تخفیف رزرو تا

٪64

هتل پاریز تهران

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل بزرگ تهران

شروع قیمت از ۵۰۹,۰۰۰ تومان

هتل مارليك تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل مارليك تهران

شروع قیمت از ۳۲۹,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل بزرگ فردوسی تهران

شروع قیمت از ۵۳۴,۰۰۰ تومان

هتل اورین تهران

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل اورین تهران

شروع قیمت از ۲۷۱,۰۰۰ تومان

هتل آرامیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل آرامیس تهران

شروع قیمت از ۴۰۲,۰۰۰ تومان

هتل المپیک تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل المپیک تهران

شروع قیمت از ۵۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آساره تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آساره تهران

شروع قیمت از ۲۶۴,۰۰۰ تومان

هتل امیر تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل امیر تهران

شروع قیمت از ۳۸۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رازی تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل آپارتمان رازی تهران

شروع قیمت از ۲۱۸,۰۰۰ تومان

هتل حجاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل حجاب تهران

شروع قیمت از ۵۱۲,۰۰۰ تومان

هتل پامچال تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پامچال تهران

شروع قیمت از ۵۱۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

شروع قیمت از ۳۹۵,۰۰۰ تومان

هتل سیمرغ تهران

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل سیمرغ تهران

شروع قیمت از ۴۸۰,۰۰۰ تومان

هتل بهار تهران

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل بهار تهران

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل مینا تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل مینا تهران

شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل آپارتمان پارسی تهران

شروع قیمت از ۳۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آکادمی تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل آکادمی تهران

شروع قیمت از ۴۴۵,۰۰۰ تومان

هتل هالی تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل هالی تهران

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

شروع قیمت از ۷۷۵,۰۰۰ تومان

هتل پرستو تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل پرستو تهران

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ 2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل بزرگ ۲ تهران

شروع قیمت از ۴۸۴,۰۰۰ تومان

 جهانگردی شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

جهانگردی شمشک تهران

شروع قیمت از ۳۶۲,۰۰۰ تومان

هتل باباطاهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل باباطاهر تهران

شروع قیمت از ۵۱۶,۰۰۰ تومان

هتل جهان تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل جهان تهران

شروع قیمت از ۳۹۲,۰۰۰ تومان

هتل ساسان تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ساسان تهران

شروع قیمت از ۲۰۹,۰۰۰ تومان

هتل ایران تهران

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل ایران تهران

شروع قیمت از ۳۵۸,۰۰۰ تومان

هتل البرز تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل البرز تهران

شروع قیمت از ۳۶۱,۰۰۰ تومان

هتل خيام تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل خيام تهران

شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان طوبی تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل آپارتمان طوبی تهران

شروع قیمت از ۶۴۵,۰۰۰ تومان

هتل برج سفید تهران

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل برج سفید تهران

شروع قیمت از ۷۵۶,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارس تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل آپارتمان پارس تهران

شروع قیمت از ۳۰۱,۰۰۰ تومان

هتل اطلس تهران

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل اطلس تهران

شروع قیمت از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

هتل اسکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اسکان تهران

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل اسكان الوند تهران

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل اسكان الوند تهران

شروع قیمت از ۴۵۴,۰۰۰ تومان

هتل بلوط تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بلوط تهران

شروع قیمت از ۷۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان وزرا تهران

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل آپارتمان وزرا تهران

شروع قیمت از ۴۹۸,۰۰۰ تومان

هتل نیلو تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل نیلو تهران

شروع قیمت از ۶۸۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهرگان تهران

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل آپارتمان مهرگان تهران

شروع قیمت از ۳۷۲,۰۰۰ تومان

هتل ثامن تهران

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل ثامن تهران

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل مرکزی ایران تهران

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل مرکزی ایران تهران

شروع قیمت از ۲۵۳,۰۰۰ تومان

هتل آراد تهران

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل آراد تهران

شروع قیمت از ۱۷۸,۰۰۰ تومان

هتل حافظ تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل حافظ تهران

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل پرشیا2 تهران

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل پرشیا۲ تهران

شروع قیمت از ۳۵۳,۰۰۰ تومان

هتل پرشیا تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل پرشیا تهران

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر کشاورز تهران

تخفیف رزرو تا

٪4

مهمانپذیر کشاورز تهران

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل شهریار تهران

تخفیف رزرو تا

٪68

هتل شهریار تهران

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ورزش تهران

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل ورزش تهران

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران

شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان

هتل الیان تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل الیان تهران

شروع قیمت از ۲۱۳,۰۰۰ تومان

هتل رزیدانس رودکی تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل رزیدانس رودکی تهران

شروع قیمت از ۳۶۳,۰۰۰ تومان

هتل ارم تهران

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل ارم تهران

شروع قیمت از ۴۳۳,۰۰۰ تومان

هتل ساینا تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل ساینا تهران

شروع قیمت از ۴۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل آزادی تهران

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کوروش تهران

تخفیف رزرو تا

٪30

هتل آپارتمان کوروش تهران

شروع قیمت از ۴۸۸,۰۰۰ تومان

هتل ایرانشهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل ایرانشهر تهران

شروع قیمت از ۳۶۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تاج محل تهران

تخفیف رزرو تا

٪68

هتل آپارتمان تاج محل تهران

شروع قیمت از ۶۲۴,۰۰۰ تومان

هتل گلستان تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل گلستان تهران

شروع قیمت از ۳۲۸,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر آران تهران

تخفیف رزرو تا

٪16

مهمانپذیر آران تهران

شروع قیمت از ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل بولوار تهران

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل بولوار تهران

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آرمان تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل آرمان تهران

شروع قیمت از ۲۱۸,۰۰۰ تومان

هتل فارس تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فارس تهران

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

پانسیون رز تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

پانسیون رز تهران

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل سعید تهران

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل سعید تهران

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل فردوسی تهران

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پردیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل پردیس تهران

شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل زیبا تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل زیبا تهران

شروع قیمت از ۲۳۴,۰۰۰ تومان

هتل پاسارگاد تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پاسارگاد تهران

شروع قیمت از ۲۶۷,۰۰۰ تومان

هتل نادری نو تهران

تخفیف رزرو تا

٪27

هتل نادری نو تهران

شروع قیمت از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل مهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل مهر تهران

شروع قیمت از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل تابان تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل تابان تهران

شروع قیمت از ۲۴۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ونوس تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان ونوس تهران

شروع قیمت از ۳۸۶,۰۰۰ تومان

هتل بلور تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل بلور تهران

شروع قیمت از ۳۰۹,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪2

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان خلیج تهران

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل آپارتمان خلیج تهران

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل شیراز تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل شیراز تهران

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل تهران

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل آپارتمان ملل تهران

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جم تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان جم تهران

شروع قیمت از ۷۵۲,۰۰۰ تومان

هتل سعدی تهران

تخفیف رزرو تا

٪8

هتل سعدی تهران

شروع قیمت از ۳۵۶,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل آپادانا تهران

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسا تهران

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل پارسا تهران

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان گلشهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل آپارتمان گلشهر تهران

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل امید تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل امید تهران

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل نیکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل نیکان تهران

شروع قیمت از ۱۸۳,۰۰۰ تومان

هتل سیب تهران

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل سیب تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آماتیس تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل آماتیس تهران

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بوتیک شمشک تهران

شروع قیمت از ۹۸۱,۰۰۰ تومان

هتل نادر تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل نادر تهران

شروع قیمت از ۲۰۲,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر رضا تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

مهمانپذیر رضا تهران

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل کارون تهران

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل کارون تهران

شروع قیمت از ۲۶۷,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر سهند تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر سهند تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل اخوت تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل اخوت تهران

شروع قیمت از ۸۶,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان تهران

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل فرشته پاسارگاد تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل فرشته پاسارگاد تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل تهران درسا تهران

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل تهران درسا تهران

شروع قیمت از ۴۹۳,۰۰۰ تومان

هتل هزار و یک شب تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل هزار و یک شب تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل اورنگ تهران

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل اورنگ تهران

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان سپهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آپارتمان سپهر تهران

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان