مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلچمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از 720,000 تومان

هتلبزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از 796,000 تومان

هتلهما شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل هما شیراز

شروع قیمت از 487,000 تومان

هتلزندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از 496,000 تومان

هتلالیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از 580,000 تومان

هتلپارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از 530,000 تومان

هتلپرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از 741,000 تومان

هتلرویال شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از 560,000 تومان

هتلپارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از 550,000 تومان

هتلپارک شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتلپارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از 330,000 تومان

هتلپارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪65

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از 540,000 تومان

هتلستارگان شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل ستارگان شیراز

شروع قیمت از 474,000 تومان