به شهر شیراز و رزرو هتل های شیراز خوش آمدید!

از تاریخ :

به مدت :

دهه کرامت
ترانسفر استقبال
هتل ۵ ستاره چمران شیراز
هتل ۵ ستاره هما شیراز
هتل چمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از ۲۷۵,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از ۳۶۶,۰۰۰ تومان

هتل هما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل هما شیراز

شروع قیمت از ۳۱۰,۰۰۰ تومان

هتل زندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از ۳۴۸,۰۰۰ تومان

هتل الیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از ۲۱۹,۰۰۰ تومان

هتل پارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از ۲۰۲,۰۰۰ تومان

هتل پرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از ۲۴۷,۰۰۰ تومان

هتل رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از ۳۷۱,۰۰۰ تومان

هتل پارک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از ۱۶۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪40

هتل آپارتمان جام جم شیراز

شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل امیر کبیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل امیر کبیر شیراز

شروع قیمت از ۲۱۴,۰۰۰ تومان

هتل ارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل پارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از ۱۰۳,۰۰۰ تومان

هتل بین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل بین الحرمین شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل کریم خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪50

هتل کریم خان شیراز

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شروع قیمت از ۲۱۱,۰۰۰ تومان

هتل آریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪38

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل ستارگان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل ستارگان شیراز

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از ۳۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل آريوبرزن شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از ۱۱۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

شروع قیمت از ۲۵۸,۰۰۰ تومان

هتل کوثر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪11

هتل کوثر شیراز

شروع قیمت از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل ارم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل ارم شیراز

شروع قیمت از ۱۳۲,۰۰۰ تومان

هتل نصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪37

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از ۲۶۷,۰۰۰ تومان

هتل لطفعلی خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪45

هتل لطفعلی خان شیراز

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل کیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از ۱۱۲,۰۰۰ تومان

هتل صدرا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل صدرا شیراز

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

متل دنا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

متل دنا شیراز

شروع قیمت از ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪22

هتل حافظ شیراز

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل وکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از ۲۱۱,۰۰۰ تومان

هتل تالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪60

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل رودكي شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل رودكي شیراز

شروع قیمت از ۱۴۴,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر حیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از ۷۳,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪11

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از ۱۳۳,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

شروع قیمت از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪7

خانه مسافر رویال شیراز

شروع قیمت از ۳۰۸,۰۰۰ تومان

خانه مسافر هجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪10

خانه مسافر هجرت شیراز

شروع قیمت از ۳۳۵,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

شروع قیمت از ۴۲۲,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر پیام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪28

مهمانپذیر پیام شیراز

شروع قیمت از ۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪33

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

شروع قیمت از ۱۷۹,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سروناز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

خانه مسافر سروناز شیراز

شروع قیمت از ۳۱۳,۰۰۰ تومان

هتل یورد شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل یورد شیراز

شروع قیمت از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیر زند شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر زند شیراز

درحال بروزرسانی قیمت