مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل آپارتمانسما2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان سما2 قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلکیمیا 2 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل کیمیا 2 قشم

شروع قیمت از 524,000 تومان

هتل آپارتمانآرش قشم

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل آپارتمان آرش قشم

شروع قیمت از 510,000 تومان

هتل آپارتمانوانیا قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان وانیا قشم

شروع قیمت از 350,000 تومان

هتل آپارتمانپلاس قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان پلاس قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتل آپارتمانقباد قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان قباد قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتل آپارتمانآنا قشم

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آپارتمان آنا قشم

شروع قیمت از 210,000 تومان

هتل آپارتمانشادناز 1 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتل آپارتمانکاوان قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان کاوان قشم

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانآدینه قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان آدینه قشم

شروع قیمت از 360,000 تومان