مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل ۴ ستاره ارم قشم
مجتمع اقامتی ساحل طلایی قشم
هتل آرتا قشم
هتل ۳ ستاره خلیج فارس قشم
هتل آرتا قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آرتا قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ارم قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ارم قشم

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک ایرمان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بوتیک ایرمان قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آتامان قشم

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل آتامان قشم

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سما2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان سما۲ قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرکا قشم

تخفیف رزرو تا

٪36

هتل آرکا قشم

شروع قیمت از ۶۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ژئو پارک قشم

تخفیف رزرو تا

٪4

هتل ژئو پارک قشم

شروع قیمت از ۵۸۰,۰۰۰ تومان

هتل خلیج فارس قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل خلیج فارس قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ساحل طلایی قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ساحل طلایی قشم

شروع قیمت از ۵۵۵,۰۰۰ تومان

هتل نخل زرین قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل نخل زرین قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل دیانا قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل دیانا قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرشیا قشم

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل آپارتمان پرشیا قشم

شروع قیمت از ۶۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ریحان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ریحان قشم

شروع قیمت از ۴۷۰,۰۰۰ تومان

هتل شمس قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل شمس قشم

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل بهشت قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بهشت قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل مارینا2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل مارینا۲ قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پرشین گلف قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پرشین گلف قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کیمیا 4 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کیمیا ۴ قشم

شروع قیمت از ۴۴۸,۰۰۰ تومان

هتل کیمیا 3 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کیمیا ۳ قشم

شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مارینا 1 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل مارینا ۱ قشم

شروع قیمت از ۳۸۷,۰۰۰ تومان

هتل الوند 1 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل الوند ۱ قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل رویال قشم

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل رویال قشم

شروع قیمت از ۴۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آسماری قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آسماری قشم

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل الوند 2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل الوند ۲ قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل سینگو قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سینگو قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کیمیا 2 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کیمیا ۲ قشم

شروع قیمت از ۵۲۴,۰۰۰ تومان

هتل سما قشم

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل سما قشم

شروع قیمت از ۳۰۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرش قشم

تخفیف رزرو تا

٪2

هتل آپارتمان آرش قشم

شروع قیمت از ۵۱۰,۰۰۰ تومان

هتل سان سیتی قشم

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل سان سیتی قشم

شروع قیمت از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

هتل المپيك قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل المپيك قشم

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آرام قشم

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل آرام قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آلاله مرکزی قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آلاله مرکزی قشم

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل نخل هنگام قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل نخل هنگام قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل مروارید قشم

تخفیف رزرو تا

٪54

هتل مروارید قشم

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آرمان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آرمان قشم

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان وانیا قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان وانیا قشم

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل بوتیک فولتون قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل بوتیک فولتون قشم

شروع قیمت از ۶۳۰,۰۰۰ تومان

هتل پارک قشم

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل پارک قشم

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پلاس قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان پلاس قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قباد قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان قباد قشم

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل توس قشم

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل توس قشم

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان آنا قشم

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آپارتمان آنا قشم

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل دیپلمات قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل دیپلمات قشم

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان شادناز ۱ قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کاوان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان کاوان قشم

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آدینه قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان آدینه قشم

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان خانه سبز قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان خانه سبز قشم

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل امیر قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل امیر قشم

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل مدرسه غواصی قشم

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل مدرسه غواصی قشم

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان گل پونه قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان گل پونه قشم

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل رخسار قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل رخسار قشم

شروع قیمت از ۴۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آسمان قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آسمان قشم

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

واحد اقامتی سام قشم

تخفیف رزرو تا

٪47

واحد اقامتی سام قشم

درحال بروزرسانی قیمت

مجتمع اقامتی باغ ایران زمین قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع اقامتی باغ ایران زمین قشم

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل شهریار قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل شهریار قشم

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سورینت قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل سورینت قشم

درحال بروزرسانی قیمت

هتل زیگورات قشم

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل زیگورات قشم

درحال بروزرسانی قیمت