back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

یکی از پل های قدیمی و تاریخی غرب اصفهان پل مارنان می باشد که در بزرگراه خیام، بین پل فلزی و پل وحید واقع گردیده است. این پل که با نام های ماربین و سرفراز معروف است، پیشینه ایی از دوره صفوی داشته و به دست یکی از ثروتمندان ارامنه جلفا ساخته شده است. پل مارنان با طول 175 متر و 17 دهانه دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه زاینده رود را اتصال داده و در انتهای بوستان سعدی قرار گرفته است.