۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵

به شیراز خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۳۵ هتل موجود در شیراز هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۹,۰۰۰ تومان

هتل پارک

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱۹۴ متر

آدرس : شیراز، چهارراه زند، خیابان سعدی

۵,۷

متوسط از ۴۲۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۸,۰۰۰ تومان

هتل پارسه

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۴۳۷ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن

۷,۱

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۸,۰۰۰ تومان

هتل زندیه

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۴۵۶ متر

آدرس : شیراز، خیابان هجرت

۸,۲

بسیار خوب از ۳۴۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۱,۲۰۰ تومان

هتل صدرا

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۶۴۳ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی

۷

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۷,۰۰۰ تومان

هتل آریانا

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۶۶۶ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، خیابان توحید

۵,۱

متوسط از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۹,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۶۷۶ متر

آدرس : شیراز، بلوار کریم خان زند، مقابل خیابان انوری

۴,۳

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی - تومان

هتل رودكي

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۲۶ متر

آدرس : شيراز، خيابان رودكي

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۶۰ متر

آدرس : شيراز، خیابان کریم خان زند، خیابان رودکی، خیابان ایزدی

۵,۶

متوسط از ۸۴۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۸۱ متر

آدرس : شیراز، خیابان رودکی

۸,۱

بسیار خوب از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل ارم

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۹۶ متر

آدرس : شیراز، بلوار کریم خان زند، روبروی انوری، هتل ارم

۶,۹

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۸,۰۰۰ تومان

هتل تالار

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۸۲۴ متر

آدرس : شيراز، خیابان فردوسی، سه راه پل حر

۷

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۸۳۷ متر

آدرس : شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی

۷,۷

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۸,۵۰۸ تومان

هتل ساسان

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۸۵۴ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، خیابان انوری

۶

متوسط از ۷۵۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۹,۵۰۰ تومان

هتل پارسیان

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۹۱۴ متر

آدرس : شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی

۷,۱

خوب از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۹۱۴ متر

آدرس : شيراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ

۷,۹

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۸,۰۰۰ تومان

هتل سنتی نیایش

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۹۳۴ متر

آدرس : شیراز، سه راه نمازی به سمت شاهچراغ، کوچه کلانتری عباسی

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۶,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۶۴ متر

آدرس : شیراز، خیابان تختی، بالاتر از چهارراه راهنمایی

۷,۳

خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۱۵۵ متر

آدرس : شیراز، خیابان فردوسی، حد فاصل پل باغ صفا و چهارراه رودکی، روبروی مخابرات امام خمینی

۶,۶

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۲,۰۰۰ تومان

هتل هما

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر

آدرس : شيراز، خيابان مشكين فام، جنب پارک آزادی

۷,۱

خوب از ۲۸۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان خانه سبز

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۴۴۱ متر

آدرس : شيراز، پشت پارک آزادی، خيابان حدادی

۷,۵

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۴,۴۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارمیس

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر

آدرس : شیراز، میدان شهرداری، خیابان پیروزی، کوچه شماره ۸

۷,۴

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۸,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۵۴۷ متر

آدرس : شیراز، میدان اطلس

۶,۲

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...