۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵
صفحه اصلی هتل های ایران هتل های مشهد هتل های اطراف موزه مردم‌ شناسی

به مشهد خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۱۳۵ هتل موجود در مشهد هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بشری

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۲۲۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، بازار سرشور، بین سرشور ۳ و ۵

۸,۴

بسیار خوب از ۲۰۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل گل سرخ

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۲۳۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، خیابان شهید اندرزگو، شهید اندرزگو ۱۷، کوچه دوم، سمت راست، جنب فاطمیه شیرازیها

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان صادقیه توس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۲۵۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، ابتدای کوچه آیت الله خامنه ای

۷,۳

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل نور

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۱۲ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، نبش شهیداندرزگو ۱۷

۷,۵

خوب از ۶۴۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۸۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، کوچه شهید قنادی

۸,۱

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل شارستان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۹۲ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان شهید اندرزگو ۱۷ (کوچه شوکت الدوله)

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنم

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۵۰۶ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۶,۶

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۵۲۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، نرسيده به چهارراه خسروی، روبروی پمپ بنزین

۷

خوب از ۹۱۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۴۷,۰۰۰ تومان

هتل مدینة الرضا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۵۹۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی

۷,۶

خوب از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستارگان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۱۲ متر

آدرس : مشهد، انتهای خیابان امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی

۸,۶

بسیار خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۱,۰۰۰ تومان

هتل اعیان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۱۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان امام رضا ۲ (کوچه کربلا)

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۷,۰۰۰ تومان

هتل توس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۲۶ متر

آدرس : مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، جنب مجتمع ونک

۸,۷

بسیار خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۴,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۳۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۸,۱

بسیار خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل طوبی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۴۵ متر

آدرس : مشهد، خيابان شيرازی، شيرازی ۳، پلاک ۲۴۳

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل هانی پارس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۵۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، سرشور ۸

۷,۴

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۵۷ متر

آدرس : مشهد، ميدان بيت المقدس، خیابان امام رضا، امام رضا ۱

۷,۹

خوب از ۶۶۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۳,۰۰۰ تومان

هتل مشهد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۵۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱ و ۳

۸,۹

بسیار خوب از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مجید

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۶۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۷,۸

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل اترک

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۸۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۷,۳

خوب از ۱۴۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۷,۱۰۰ تومان

هتل رضویه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۱۶ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، جنب بازار رضا

۷,۳

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۷,۰۰۰ تومان

هتل جواد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۲۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳

۷,۷

خوب از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۹۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع شمالی بازار رضا

۸,۴

بسیار خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل قصر نیلی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۰۴ متر

آدرس : مشهد، چهارراه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۱۲

۵,۸

متوسط از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۷۶,۰۰۰ تومان

هتل نگین پاسارگاد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۴۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۴

۸

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۲، کوچه کربلا

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل صحرا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش چهارراه شهدا ، جنب مسجد کرامت

۹,۶

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل مدائن

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۸۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۷

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل هاترا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۰۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۳۷

۷,۳

خوب از ۳۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زمرد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۲۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی

۴,۵

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل سپنتا مشهد-(اسپیناس سابق)

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۴۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان آزادی، كوچه بازارچه سراب، پلاك۱۴۲

۱۰

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل شهریار

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۷۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران

۷,۲

خوب از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۴,۰۰۰ تومان

هتل فردوس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۸۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۸

خوب از ۴۴۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان مدرس (دروازه طلایی)، نبش مدرس ۱

۴

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پاویون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم

۵,۹

متوسط از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۲,۰۰۰ تومان

هتل ایران زمین

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۶، كوچه شهيد حسنی

۸

بسیار خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لبخند

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸، کوچه ربیعی

۷,۸

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل الغدیر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۴ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، ابتدای خيابان آزادی

۶,۴

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سیبا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۶ متر

آدرس : مشهد، داخل امام رضا ۸، نبش تقاطع اول

۶

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کنعان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، کوچه شهيد ربیعی، کوچه صاحب علم

۷

خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل یکتا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۶ متر

آدرس : مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵

۸,۴

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۷ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۸

۷

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۵۵۵,۰۰۰ تومان

هتل قصرالضیافة

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۸۸ متر

آدرس : مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتي مرصاد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۸، چهارراه دوم سمت چپ، اولین بن بست سمت چپ

۶,۹

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان برین ۱

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۶۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از تقاطع اول

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۶,۰۰۰ تومان

هتل الماس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۴ و ۶

۷,۳

خوب از ۱۰۲۰ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل المپیا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۸۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم

۷,۲

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان درسا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۸۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان آخوند خراسانی ۲۴، پلاک ۲۰

۶,۱

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رسالت

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۸۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸، چهارراه دوم سمت چپ

۸,۱

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۲۵۰ تومان

هتل پردیس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۱

۷,۳

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل کیانا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۲۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۵

خوب از ۲۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل جواهری

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۶

۶,۵

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آریا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۳۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان هامون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش شرقی ۶، پلاک ۳

۷

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان افرا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۴۳ متر

آدرس : مشهد، میدان شهدا، خیابان شیرازی ۲۰، پلاک ۵۸۰

۷

خوب از ۱۱۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بهبودی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۵۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۳,۷

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۴,۴

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۳

خوب از ۳۹۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۹,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قصر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۲۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۱۶

۷,۹

خوب از ۱۹۵۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مودت

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۲۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۷

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذير آلتون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۴۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۱

۵,۸

متوسط از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سهند

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۸,۷

بسیار خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان دانش غربی، بین دانش ۳ و ۵، کوچه کامیاب

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شبستان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش شرقی ۱۹

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عمارت

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۷۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل مرمر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم

۸,۵

بسیار خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل خورشید تابان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۱۸ متر

آدرس : مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران

۸,۹

بسیار خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قصر آيدين

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۲۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سمت راست

۸

بسیار خوب از ۲۸۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان فضل

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۲۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۴

۸,۳

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل جم

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۷,۸

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سارا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۳۹ متر

آدرس : خیابان نواب صفوی، بین نواب ۱۰ و ۱۲

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آیران

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۴۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم

۸

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۴,۰۰۰ تومان

هتل درویشی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۶۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶

۷,۷

خوب از ۴۰۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱

۴,۹

متوسط از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۴,۰۰۰ تومان

هتل باختر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۷۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران ۱

۷,۳

خوب از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۲,۰۰۰ تومان

هتل تارا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۰۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، بین شیرازی ۱۷ و ۱۹

۷

خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان میلاد نور

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۲۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان چمران، چمران ۵/۱، مقابل بانک صادرات

۵,۸

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آفاق

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۴۳ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، خيابان آيت الله بهجت، آیت الله بهجت ۲، پشت باغ نادری

۷,۷

خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل جواهر شرق

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۸۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل عماد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۸۲۵ متر

آدرس : مشهد، میدان طبرسی، کوچه نوغان، نبش نوغان ۵

۷,۸

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل هرند

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۸۴۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه چهارم، طوسی ۹

۶,۱

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۷,۰۰۰ تومان

هتل رازی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی

۵,۹

متوسط از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۵,۰۰۰ تومان

هتل زیتون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۶,۴

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۶,۰۰۰ تومان

هتل آسیا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس

۵,۱

متوسط از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت24 می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...