۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵
صفحه اصلی هتل های ایران هتل های مشهد هتل های اطراف مسجد هفتاد و دو تن

به مشهد خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۱۳۵ هتل موجود در مشهد هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنج

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۲۱۸ متر

آدرس : مشهد،خیابان خسروی نو،شهید اندرزگو ۱۱

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بشری

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۲۹۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، بازار سرشور، بین سرشور ۳ و ۵

۸,۴

بسیار خوب از ۲۰۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل گل سرخ

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۰۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، خیابان شهید اندرزگو، شهید اندرزگو ۱۷، کوچه دوم، سمت راست، جنب فاطمیه شیرازیها

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل هانی پارس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۲۶ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، سرشور ۸

۷,۴

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان صادقیه توس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۳۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، ابتدای کوچه آیت الله خامنه ای

۷,۳

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل نور

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۸۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، نبش شهیداندرزگو ۱۷

۷,۵

خوب از ۶۴۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۴۶۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، کوچه شهید قنادی

۸,۱

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل شارستان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۴۶۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان شهید اندرزگو ۱۷ (کوچه شوکت الدوله)

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۴۷,۰۰۰ تومان

هتل مدینة الرضا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۵۱۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی

۷,۶

خوب از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۷,۰۰۰ تومان

هتل توس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۵۴۸ متر

آدرس : مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، جنب مجتمع ونک

۸,۷

بسیار خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل طوبی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۵۶۷ متر

آدرس : مشهد، خيابان شيرازی، شيرازی ۳، پلاک ۲۴۳

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنم

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۵۸۱ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۶,۶

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۰۲ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، نرسيده به چهارراه خسروی، روبروی پمپ بنزین

۷

خوب از ۹۱۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مجید

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۶۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۷,۸

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل ادریس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۷۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۷,۳

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستارگان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۸۶ متر

آدرس : مشهد، انتهای خیابان امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی

۸,۶

بسیار خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۱,۰۰۰ تومان

هتل اعیان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۹۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان امام رضا ۲ (کوچه کربلا)

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل اترک

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۷,۳

خوب از ۱۴۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۴,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۱۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۸,۱

بسیار خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۳۲ متر

آدرس : مشهد، ميدان بيت المقدس، خیابان امام رضا، امام رضا ۱

۷,۹

خوب از ۶۶۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۳,۰۰۰ تومان

هتل مشهد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۳۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱ و ۳

۸,۹

بسیار خوب از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۷۶,۰۰۰ تومان

هتل نگین پاسارگاد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۴

۸

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل صحرا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۸۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش چهارراه شهدا ، جنب مسجد کرامت

۹,۶

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۷,۱۰۰ تومان

هتل رضویه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۹۱ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، جنب بازار رضا

۷,۳

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۷,۰۰۰ تومان

هتل جواد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۸۰۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳

۷,۷

خوب از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۸۷۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع شمالی بازار رضا

۸,۴

بسیار خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل قصر نیلی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۸۷۹ متر

آدرس : مشهد، چهارراه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۱۲

۵,۸

متوسط از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل جواهر شرق

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۱۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل جواهری

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۱۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۶

۶,۵

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۳۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۲، کوچه کربلا

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل سپنتا مشهد-(اسپیناس سابق)

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۴۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان آزادی، كوچه بازارچه سراب، پلاك۱۴۲

۱۰

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۵,۰۰۰ تومان

هتل الغدیر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۵۶ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، ابتدای خيابان آزادی

۶,۴

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان

هتل مدائن

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۵۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۷

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل هاترا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۷۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۳۷

۷,۳

خوب از ۳۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زمرد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی

۴,۵

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۵۵۵,۰۰۰ تومان

هتل قصرالضیافة

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۳ متر

آدرس : مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل شهریار

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران

۷,۲

خوب از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۴,۰۰۰ تومان

هتل فردوس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۸

خوب از ۴۴۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهستان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان مدرس (دروازه طلایی)، نبش مدرس ۱

۴

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پاویون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم

۵,۹

متوسط از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۲,۰۰۰ تومان

هتل ایران زمین

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۸۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۶، كوچه شهيد حسنی

۸

بسیار خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لبخند

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸، کوچه ربیعی

۷,۸

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سیبا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۲۱ متر

آدرس : مشهد، داخل امام رضا ۸، نبش تقاطع اول

۶

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کنعان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۵۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، کوچه شهيد ربیعی، کوچه صاحب علم

۷

خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۵۲ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۸

۷

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۶,۰۰۰ تومان

هتل الماس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۴ و ۶

۷,۳

خوب از ۱۰۲۰ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان برین ۱

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۴۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از تقاطع اول

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتي مرصاد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۵۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۸، چهارراه دوم سمت چپ، اولین بن بست سمت چپ

۶,۹

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل المپیا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۵۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم

۷,۲

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان درسا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان آخوند خراسانی ۲۴، پلاک ۲۰

۶,۱

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رسالت

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۶۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۸، چهارراه دوم سمت چپ

۸,۱

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان افرا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۶۵ متر

آدرس : مشهد، میدان شهدا، خیابان شیرازی ۲۰، پلاک ۵۸۰

۷

خوب از ۱۱۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۲۵۰ تومان

هتل پردیس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۸۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۱

۷,۳

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل کیانا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۰۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۵

خوب از ۲۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آریا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرهام

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۲۲ متر

آدرس : مشهد،بلوار امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند ۲۵

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۴,۴

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان هامون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۷۵ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش شرقی ۶، پلاک ۳

۷

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۳

خوب از ۳۹۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بهبودی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۲۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۳,۷

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سهند

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۸,۷

بسیار خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل مرمر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم

۸,۵

بسیار خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۹,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قصر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۱۶

۷,۹

خوب از ۱۹۵۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مودت

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۷

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان دانش غربی، بین دانش ۳ و ۵، کوچه کامیاب

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان فضل

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۲۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۴

۸,۳

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شبستان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش شرقی ۱۹

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عمارت

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۴۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل خورشید تابان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۹۳ متر

آدرس : مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران

۸,۹

بسیار خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قصر آيدين

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۹۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سمت راست

۸

بسیار خوب از ۲۸۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سراج

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۱۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶

۶,۱

خوب از ۱۴۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آیران

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۴۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم

۸

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱

۴,۹

متوسط از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل جم

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۷,۸

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۸,۰۰۰ تومان

هتل رضا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۷۳ متر

آدرس : مشهد، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه مقدم، نبش طبرسی ۱۴

۵,۹

متوسط از ۲۷۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۲,۰۰۰ تومان

هتل تارا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۰۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، بین شیرازی ۱۷ و ۱۹

۷

خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آفاق

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۴۳ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، خيابان آيت الله بهجت، آیت الله بهجت ۲، پشت باغ نادری

۷,۷

خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان میلاد نور

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۸۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان چمران، چمران ۵/۱، مقابل بانک صادرات

۵,۸

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل یکتا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۸۸ متر

آدرس : مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵

۸,۴

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل حلما

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۸۳۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲۶، كوچه رفيعی، پلاک ۱۰۴

۷,۶

خوب از ۱۴۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل هرند

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۸۴۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه چهارم، طوسی ۹

۶,۱

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۷,۰۰۰ تومان

هتل رازی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی

۵,۹

متوسط از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۵,۰۰۰ تومان

هتل زیتون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۶,۴

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۶,۰۰۰ تومان

هتل آسیا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس

۵,۱

متوسط از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذير آلتون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۹۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۱

۵,۸

متوسط از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت24 می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...