تهران

کيش

کيش

شيراز

اصفهان

ساير شهر ها :  

از تاريخ :   

به مدت :      شب

  <     <   هتل گاجره تهران
1 نامشخص
5

0.0/10

-

هتل گاجره

نوع :
آدرس : البرز،کرج،جاده چالوس-دوراهی دیزین، نرسیده به دیزین

اتاق دو تخته

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي دو تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

آپارتمان یک خوابه

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي دو تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

آپارتمان یک خوابه

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي دو تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

اتاق سه تخته

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي سه تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

سوییت استودیو

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي سه تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

سوئیت یک خوابه

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي سه تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

آپارتمان دو خوابه

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي چهار تخت و ظرفيت نفر اضافه نداردلطفا تاريخ رزرو و مدت اقامت خود را مشخص نماييداز تاريخ :  

به مدت :      شب×