مشهد

کيش

تهران

شيراز

اصفهان

ساير شهر ها :  

از تاريخ :   

به مدت :      شب

  <     <   هتل آپارتمان کیانا مشهد
1 نامشخص
5

0.0/10

21

هتل آپارتمان کیانا

نوع :
آدرس : مشهد،خیابان امام رضا،امام رضا 5 ،کوچه آرام

دوتخته

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي دو تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد

اتاق سه تخته

جهت رزرو تلفني تماس بگيريد
(021) 96866006
---- .

داراي سه تخت و ظرفيت نفر اضافه ندارد



, هتل کیانا مشهد , تلفن هتل کیانا مشهد , هتل کیانادر مشهد , کیانا هتل اپارتمان مشهد , هتل آپارتمان کیانا مشهد , تلفن و آدرس هتل کیانا مشهد , هتل اپارتمان کیانا در مشهد

لطفا تاريخ رزرو و مدت اقامت خود را مشخص نماييد



از تاريخ :  

به مدت :      شب



×