کيش

قشم

شيراز

مشهد

اصفهان

تهران

ساير شهر ها :  

از تاريخ :   

به مدت :      شب

  <     <   هتل الغدیر مشهد
6.3

0.0/10

387

هتل الغدیر

نوع :
آدرس : چهار راه شهدا

دوتخته

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي دو تخت وظرفيت دو نفر اضافه را دارد .

سه تخته

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي سه تخت وظرفيت دو نفر اضافه را دارد .

سوییت

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي دو تخت وظرفيت سه نفر اضافه را دارد .

سوییت

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي سه تخت وظرفيت سه نفر اضافه را دارد .

یک خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي سه تخت وظرفيت شش نفر اضافه را دارد .

دو خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي چهار تخت وظرفيت شانزده نفر اضافه را دارد .

دو خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي پنج تخت وظرفيت شانزده نفر اضافه را دارد .

, هتل الغدیر 2 مشهد , "هتل الغدیر مشهد" , هتل الغدير مشهد مقدس , قیمت هتل الغدیر مشهد , هتل الغدير مشهد , هتل الغدیر در مشهد , آدرس هتل الغدير مشهد مقدس , محل هتل الغدیر مشهد , هتل الغدير مشهد , هتا الغديرمشهد , هتل الغدیرمشهد , هتل الغدير مشهد و رزرو نوروزي , عکسهای هتل الغدیر در مشهد , هتل الغدیر مشهد مقدس , هتل الغدیر در مشهد مقدس

هتل درويشي هتل بام سبز رامسر , هتل تله کابين  رامسر

لطفا تاريخ رزرو و مدت اقامت خود را مشخص نماييداز تاريخ :  

به مدت :      شب×