کيش

قشم

شيراز

مشهد

اصفهان

تهران

ساير شهر ها :  

از تاريخ :   

به مدت :      شب

  <     <   هتل الغدیر مشهد
6.3

0.0/10

387

هتل الغدیر

نوع :
آدرس : چهار راه شهدا

دوتخته

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي دو تخت وظرفيت دو نفر اضافه را دارد .

سه تخته

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي سه تخت وظرفيت دو نفر اضافه را دارد .

سوییت

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي دو تخت وظرفيت سه نفر اضافه را دارد .

سوییت

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي سه تخت وظرفيت سه نفر اضافه را دارد .

یک خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي سه تخت وظرفيت شش نفر اضافه را دارد .

دو خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي چهار تخت وظرفيت شانزده نفر اضافه را دارد .

دو خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي پنج تخت وظرفيت شانزده نفر اضافه را دارد .

, هتل الغدير مشهد مقدس , الغدیر رزرو هتل مشهد , هتل الغدير مشهد و رزرو نوروزي , قیمت هتل الغدیر مشهد , ادرس هتل الغدیر مشهد , عکسهای هتل الغدیر در مشهد , الغدیر مشهد , آدرس هتل الغدير مشهد مقدس , هتا الغديرمشهد , سایت هتل الغدیر مشهد , هتل الغدير مشهد , هتل الغدیر مشهد مقدس , هتل الغدير مشهد , نظرخواهی درباره هتل الغدیر مشهد , رزرو هتل الغدیر مشهد

هتل درويشي هتل بام سبز رامسر , هتل تله کابين  رامسر

لطفا تاريخ رزرو و مدت اقامت خود را مشخص نماييداز تاريخ :  

به مدت :      شب×