کيش

قشم

شيراز

مشهد

اصفهان

تهران

ساير شهر ها :  

از تاريخ :   

به مدت :      شب

  <     <   هتل آپارتمان کریم خان مشهد
5.7

0.0/10

35

هتل آپارتمان کریم خان

نوع :
آدرس : مشهد،خیابان امام رضا،نبش امام رضا2

آپارتمان یک خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي دو تخت وظرفيت دو نفر اضافه را دارد .

آپارتمان دو خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي چهار تخت وظرفيت دو نفر اضافه را دارد .

آپارتمان سه خوابه

جهت رزرو تلفني اين واحد با شماره
0511-8085
تماس حاصل نماييد .
---- .

داراي شش تخت وظرفيت سه نفر اضافه را دارد .

, آدرس هتل کریم خان مشهد , هتل کریم خان مشهد , سايت هتل كريم خان مشهد , هتل كريم خان مشهد , هتل اپارتمانکریم خان مشهد , هتل اپارتمان کریم خان مشهد , هتل آپارتمان كريم خان مشهد

هتل درويشي هتل بام سبز رامسر , هتل تله کابين  رامسر

لطفا تاريخ رزرو و مدت اقامت خود را مشخص نماييداز تاريخ :  

به مدت :      شب×